vrijdag 1 juli 2011

Gemakkelijker overstappen naar andere hypotheekaanbieder?

Ministers Verhagen en de Jager gaan aanbieders van hypotheken verplichten om drie maanden voor het aflopen van de rentevaste periode de consument hierover te informeren. De hypotheekaanbieders moeten dan ook tijdig een nieuw aanbod doen. Met deze maatregel wordt de consument in de gelegenheid gesteld en gemakkelijker gemaakt om eventueel over te stappen naar een andere hypotheekaanbieder. Thans wordt de consument vaak pas laat geïnformeerd.
Ook de afsluitprovisies worden nog eens onder de loep genomen, die vormen vaak een barrière om te wisselen van hypotheekaanbieder. Hiervoor worden mogelijk ook maatregelen genomen. Verder zijn er maatregelen in de maak om de consument beter te informeren over hypotheken met een variabele rente omdat het niet altijd duidelijk is wanneer de rente nu wijzigt en in welke mate.
In het najaar volgt nadere informatie over de exacte maatregelen en uitwerking.