vrijdag 1 juli 2011

Overdrachtsbelasting fors omlaag! Overdrachtsbelasting naar 2%!

Met terugwerkende kracht (vanaf 15 juni 2011) is de overdrachtsbelasting fors verlaagd: van 6 naar 2 procent! De verlaging van de overdrachtsbelasting is een tijdelijke maatregel en geldt vooralsnog voor 1 jaar tot 1 juli 2012.

De maatregel is bedoeld om de vastzittende woningmarkt weer op gang te krijgen. Kopers besparen met de maatregel in één keer 4% van de koopsom. Dat is toch een interessante mogelijkheid! De korting is ongeveer gelijk aan ca. 6 maanden rente (bij volledige financiering) of levert al snel €600 per jaar aan rente op (bij een woning van ca €250.000).

Maar hopen dat de tijdelijke maatregel tzt wordt omgezet tot een definitieve verlaging van de overdrachtsbelasting.

De goedkoopste hypotheek is zonder bank!

Een goedkope hypotheek zonder bank en toch flexibel? Dat kan, maar helaas niet voor iedereen. Sluit een (deel) financiering af op uw eigen woning bij ouders / familie of vrienden of leen van uw eigen B.V.

De goedkoopste hypotheek sluit u af zonder tussenkomst van bank, verzekeraar of tussenpersoon. Vooral in de huidige marktsituatie is deze vorm van lenen voor je eigen woning erg interessant.

Hoe? lees meer over de goedkoopste hypotheek.

Gemakkelijker overstappen naar andere hypotheekaanbieder?

Ministers Verhagen en de Jager gaan aanbieders van hypotheken verplichten om drie maanden voor het aflopen van de rentevaste periode de consument hierover te informeren. De hypotheekaanbieders moeten dan ook tijdig een nieuw aanbod doen. Met deze maatregel wordt de consument in de gelegenheid gesteld en gemakkelijker gemaakt om eventueel over te stappen naar een andere hypotheekaanbieder. Thans wordt de consument vaak pas laat geïnformeerd.
Ook de afsluitprovisies worden nog eens onder de loep genomen, die vormen vaak een barrière om te wisselen van hypotheekaanbieder. Hiervoor worden mogelijk ook maatregelen genomen. Verder zijn er maatregelen in de maak om de consument beter te informeren over hypotheken met een variabele rente omdat het niet altijd duidelijk is wanneer de rente nu wijzigt en in welke mate.
In het najaar volgt nadere informatie over de exacte maatregelen en uitwerking.